Hydroizolacje

Cennik wykonania hydroizolacji

Cennik usług uzależniony jest od szeregu czynników, takich jak : rodzaj prac, ich wielkość i zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu itp.
Są to ceny szacunkowe ważniejszychusług i nie zawierają podatku VAT.

L.p. Wykonywane usługi – czynności ( robocizna netto ) Jedn. miary Cena jedn.netto [zł]
1. Uszczelnianie dylatacji konstrukcyjnych do uzgodnienia
2. Uszczelnianie rys skurczowych do uzgodnienia
3. Wyklejenia powierzchniowe żywicami syntetycznymi do uzgodnienia
4 Naprawy powierzchniowe z wykorzystaniem szlamów uszczelniających do uzgodnienia
5 Uszczelniania przecieków metodą iniekcji ciśnieniowej do uzgodnienia
Hydroizolacja bezpowłokowa żelbetu do uzgodnienia